Federatie van Vlaamse OCMW maatschappelijk werkers

Brengt OCMW mw'ers samen om hun stem te laten horen

6 Oktober 2022
Het OCMW: Van overbevraagd naar onbemand?


Het gaat niet goed met het OCMW-maatschappelijk werk. Vacatures geraken helemaal niet meer ingevuld, terwijl eerst de pandemie en nu de Oekraïense crisis voor extra nood aan bijkomende arbeidskrachten zorgen. Intussen dienen nieuwe crisissen zich al aan.

De oorzaken zijn structureel en hebben te maken met het armoedebeleid op zich, de breder geworden mazen van de sociale zekerheid, maar ook bureaucratie, digitalisering en nog veel meer. Stilaan wordt de probleemanalyse een noodkreet. We willen van ons laten horen!

Dit seminar wil een politiserend karakter hebben, letterlijk en figuurlijk. Werkveld en politiek gaan – samen met opleidingsinstellingen en de POD Maatschappelijke Integratie – in dialoog over noden en mogelijke oplossingen. Want OCMW-maatschappelijk werk heeft méér dan ooit een belangrijke maatschappelijke opdracht te vervullen.

Minister Karine Lalieux, Voorzitter POD Alexandre Lesiw en Diensthoofd VVSG Peter Cousaert geven antwoorden op onze probleemstellingen. Professor Rudi Roose zal daarna panelgesprekken leiden over volgende deelthema’s:


Dit seminar is een samenwerking tussen VIEWZ en onze Federatie. De zaal telt maar 200 zetels, dus schrijf je snel in.

Zelf aan de slag met hoge werkdruk

Wat kunnen we als sociale dienst zelf doen rond werkdruk bij de medewerkers?
Lees het hier.

‘Cliënten hebben niets aan een batterij hulpverleners die elk hun ding doen’

Ümit Karanfil aan het woord.

Cultuursensitieve hulpverlening als middel tot inclusief burgerschap?

Interview met onze voorzitter Ümit Karanfil.

Sociaal werk in het OCMW: ‘Met hart en ziel en veel nuchter verstand’

Bestuurslid Guido De Baere werkte heel zijn carrière voor het OCMW van Gent. Hij heeft het over het belang van empathie, woede én hoop voor de sociaal werker.

Het Sociaal Huis staat (nog net niet) in brand!

Guido De Baere en Umit Karanfil schreven volgend artikel naar aanleiding van een online enquête, die massaal werd ingevuld door OCMW maatschappelijk werkers.

De veel te hoge werkdruk werd aangegeven als dé prioriteit waar deze Federatie zich over moet buigen.
Je kan het artikel hier lezen.

Brief aan minister over OCMW maatschappelijk werkers en het VIA6 akkoord

Onze voorzitter Ümit Karanfil heeft deze brief verstuurd naar de bevoegde ministers. Het VIA6 akkoord heeft een ongelijkheid gecreëerd die weggewerkt moet worden. Alle maatschappelijk werkers in lokale besturen hebben recht op erkenning voor hun dagdagelijkse inzet en loyaliteit!

Deontologische code

Onze deontologische code is beschikbaar voor download.

Sociaal werkers moeten weerwerk bieden

'Zwijgen is geen optie meer!’

Link naar artikel : sociaal.net

Boek Met hart en ziel, en veel nuchter verstand


31 OCMW maatschappelijk werkers vertellen hun boeiend verhaal. Ze komen uit grote en uit kleinere OCMW’s, ze hebben er verschillende functies, ze vormen een heel diverse groep.  Wat ze gemeen hebben is hun enthousiasme, hun bevlogenheid voor het werk, maar ook de open en eerlijke manier waarop ze minder leuke aspecten aankaarten.

In dialoog met deze en andere praktijkwerkers staan we in het tweede deel van het boek stil bij een aantal thema’s die ons nauw aan het hart liggen: de (te) hoge werkdruk, ons wat pover imago, de vraag of we klaar zijn voor superdiversiteit, de troeven en valkuilen van onze discretionaire ruimte, hoe we omgaan met gevoelens van verontwaardiging en woede omwille van sociaal onrecht, de visie van de cliënt op ons werk, onze visie op armoede en op de toekomst van het sociaal werk, en op politiserend en structureel werken. 

In een derde deel gaat het over “de krachten bundelen” en hebben we het vooral over de rol van de Federatie.

Het boek is geen neutrale weergave van een aantal feiten.  We bekennen kleur, we kiezen stelling. De jaar na jaar toenemende sociale ongelijkheid moet stoppen. We willen de groeiende polarisering ombuigen naar een warmere samenleving waar ieder zijn plek vindt.

We willen steviger garanties voor de realisatie van sociale grondrechten. En bovenal willen we onze stem hierover laten horen, want we zien elke dag de gevolgen van een beleid dat steeds meer winst en efficiëntie boven menselijkheid stelt en wie niet mee kan in de steek laat.

We pleiten voor een grondhouding van actieve hoop en een positieve toekomstvisie, voor het aansluiten bij een bredere tegenstroom in de samenleving van denkers en doeners die het tij willen keren.  En ja, we zijn er ons van bewust dat dit best een pittig avontuur kan worden.

Je kan het boek bestellen via deze link

Studiedag

Op 19 oktober 2021 vond er een bijzonder boeiende studiedag plaats in het Stadhuis van Gent om het 35jaar bestaan van deze Federatie te vieren. Hierbij de link naar het boek en de presentaties van de sprekers.

Guido De Baere

Guido De Baere (voormalig directeur Activering OCMW Gent) bracht op deze studiedag een ode aan het OCMW Maatschappelijk Werk. In dit artikel heeft hij het over het belang van empathie, woede én hoop voor de sociaal werker.

Hij bundelde 31 getuigenissen van OCMW Maatschappelijk Werkers in het boek ‘Met hart en ziel, en veel nuchter verstand’. Meer informatie kan je onderaan deze pagina vinden. Je kan het boek bestellen via deze link.

Umit Karanfil

Voorzitter Ümit Karanfil had het over de rol en positie van deze Federatie in het OCMW maatschappelijk werk. Zijn toespraak kan u hier lezen

Koen Hermans

Prof. dr. Koen Hermans van KU Leuven had het over 35 jaar maatschappelijke erkenning van het maatschappelijk werk. Zijn inzichten kan u terugvinden in deze presentatie.

Marjolijn De Wilde

Senior Onderzoeker Marjolijn De Wilde van KU Leuven startte haar presentatie met de stelling ‘Sociaal werk automatiseren is als… vloeken in de kerk’. Laat je verrassen door haar lezing

Peter Cousaert

Stafmedewerker Peter Cousaert van VVSG had het over de relatie tussen VVSG en deze Federatie en de integratie van OCMW’s in de gemeente. Hierbij zijn presentatie

Martine Cuyvers

Maatschappelijk werker uit OCMW Genk. Ze is 1 van de 31 portretten van OCMW maatschappelijk werkers uit het boek ‘Met hart en ziel, en veel nuchter verstand’.

salongesprek
Ümit Karanfil Koen Hermans Marjolijn De Wilde Peter Cousaert Guido De Baere receptie werkgroep