Federatie van Vlaamse OCMW maatschappelijk werkers

Brengt OCMW mw'ers samen om hun stem te laten horen

Studiedag

Op 19 oktober 2021 vond er een bijzonder boeiende studiedag plaats in het Stadhuis van Gent om het 35jaar bestaan van deze Federatie te vieren. Hierbij de link naar het boek en de presentaties van de sprekers.

Guido De Baere

Guido De Baere (voormalig directeur Activering OCMW Gent) bracht op deze studiedag een ode aan het OCMW Maatschappelijk Werk. In dit artikel heeft hij het over het belang van empathie, woede én hoop voor de sociaal werker.

Hij bundelde 31 getuigenissen van OCMW Maatschappelijk Werkers in het boek ‘Met hart en ziel, en veel nuchter verstand’. Meer informatie kan je onderaan deze pagina vinden. Je kan het boek bestellen via deze link.

Umit Karanfil

Voorzitter Ümit Karanfil had het over de rol en positie van deze Federatie in het OCMW maatschappelijk werk. Zijn toespraak kan u hier lezen

Koen Hermans

Prof. dr. Koen Hermans van KU Leuven had het over 35 jaar maatschappelijke erkenning van het maatschappelijk werk. Zijn inzichten kan u terugvinden in deze presentatie.

Marjolijn De Wilde

Senior Onderzoeker Marjolijn De Wilde van KU Leuven startte haar presentatie met de stelling ‘Sociaal werk automatiseren is als… vloeken in de kerk’. Laat je verrassen door haar lezing

Peter Cousaert

Stafmedewerker Peter Cousaert van VVSG had het over de relatie tussen VVSG en deze Federatie en de integratie van OCMW’s in de gemeente. Hierbij zijn presentatie

Martine Cuyvers

Maatschappelijk werker uit OCMW Genk. Ze is 1 van de 31 portretten van OCMW maatschappelijk werkers uit het boek ‘Met hart en ziel, en veel nuchter verstand’.

salongesprek
Ümit Karanfil Koen Hermans Marjolijn De Wilde Peter Cousaert Guido De Baere receptie werkgroep

Het Sociaal Huis staat (nog net niet) in brand!

Guido De Baere en Umit Karanfil schreven volgend artikel naar aanleiding van een online enquête, die massaal werd ingevuld door OCMW maatschappelijk werkers.

De veel te hoge werkdruk werd aangegeven als dé prioriteit waar deze Federatie zich over moet buigen.
Je kan het artikel hier lezen.

Bedanking van onze voorzitter naar aanleiding van wereld sociaal werkdag op 16 maart 2021

Vandaag op deze Wereld Sociaal Werkdag wil ik jullie graag in the picture zetten. Zeker in deze bijzondere tijden waarin we als sociaal werker op verschillende fronten worden uitgedaagd. Een periode waarin hulp verlenen veel van onze energie vraagt en ons af en toe doet twijfelen of we wel goed bezig zijn. Als helden van het sociaal werk blijven jullie echter op de frontlinie staan om de hulpverlening aan kwetsbare burgers te garanderen. Lees hier deze brief

Brief aan minister over OCMW maatschappelijk werkers en het VIA6 akkoord

Onze voorzitter Ümit Karanfil heeft deze brief verstuurd naar de bevoegde ministers. Het VIA6 akkoord heeft een ongelijkheid gecreëerd die weggewerkt moet worden. Alle maatschappelijk werkers in lokale besturen hebben recht op erkenning voor hun dagdagelijkse inzet en loyaliteit!

Deontologische code

Onze deontologische code is beschikbaar voor download.

Gesprek met minister Borsus in 2016

Naar aanleiding van de invoering van een GPMI voor alle leefloongerechtigden, is deze Federatie in gesprek gegaan met minister Borsus. Hierbij kan u de cartoon en de brief terugvinden die gebruikt werd als basis voor het gesprek. De inhoud ervan is nog steeds actueel.

Artikel

‘Sociaal werkers moeten weerwerk bieden.

Zwijgen is geen optie meer!’

Link naar artikel : sociaal.net

Artikel

In Lokaal: Het OCMW maatschappelijk werk moet zich meer laten horen!

Link naar artikel : vvsg.be

Boek Met hart en ziel, en veel nuchter verstand


31 OCMW maatschappelijk werkers vertellen hun boeiend verhaal. Ze komen uit grote en uit kleinere OCMW’s, ze hebben er verschillende functies, ze vormen een heel diverse groep.  Wat ze gemeen hebben is hun enthousiasme, hun bevlogenheid voor het werk, maar ook de open en eerlijke manier waarop ze minder leuke aspecten aankaarten.

In dialoog met deze en andere praktijkwerkers staan we in het tweede deel van het boek stil bij een aantal thema’s die ons nauw aan het hart liggen: de (te) hoge werkdruk, ons wat pover imago, de vraag of we klaar zijn voor superdiversiteit, de troeven en valkuilen van onze discretionaire ruimte, hoe we omgaan met gevoelens van verontwaardiging en woede omwille van sociaal onrecht, de visie van de cliënt op ons werk, onze visie op armoede en op de toekomst van het sociaal werk, en op politiserend en structureel werken. 

In een derde deel gaat het over “de krachten bundelen” en hebben we het vooral over de rol van de Federatie.

Het boek is geen neutrale weergave van een aantal feiten.  We bekennen kleur, we kiezen stelling. De jaar na jaar toenemende sociale ongelijkheid moet stoppen. We willen de groeiende polarisering ombuigen naar een warmere samenleving waar ieder zijn plek vindt.

We willen steviger garanties voor de realisatie van sociale grondrechten. En bovenal willen we onze stem hierover laten horen, want we zien elke dag de gevolgen van een beleid dat steeds meer winst en efficiëntie boven menselijkheid stelt en wie niet mee kan in de steek laat.

We pleiten voor een grondhouding van actieve hoop en een positieve toekomstvisie, voor het aansluiten bij een bredere tegenstroom in de samenleving van denkers en doeners die het tij willen keren.  En ja, we zijn er ons van bewust dat dit best een pittig avontuur kan worden.

Je kan het boek bestellen via deze link