Logo

Federatie van Vlaamse OCMW maatschappelijk werkers

Brengt OCMW mw'ers samen om hun stem te laten horen

Het sociaal werk moet zich, net als de vakbonden, op tijd en stond herbezinnen over haar taak, missie en rol.

Er is nood aan reprofessionalisering in de volle betekenis van het woord. Daartoe is – mag het nog eens gezegd – een sterke beroepsvereniging en een robuuste opleiding nodig, die tegenwicht biedt aan de bedrijfsmatige versmalling en instrumentalisering van het werk. Anno 2017, in aanloop naar de conferentie sociaal werk van mei 2018, is de roep om een beroepsgroep weer springlevend.

Dries Claessens, “Een geschiedenis van sociaal werk,” EPO 2017, bladzijde 217

In 2021 wil deze Federatie zich terug op de kaart zetten, onder leiding van een nieuwe voorzitter, Ümit Karanfil.

Hoe gaat we dat doen?

Bestuursleden

Karanfil Ümit
voorzitter Vlaamse Federatie OCMW mw'ers

hoofdmaatschappelijk werker MAACT
Dienst Werk en Activering / Sociale Dienst OCMW Gent

Muriel Van Poelvoorde
secretaris Vlaamse Federatie OCMW mw'ers

hoofdmaatschappelijk werker
OCMW Brugge

Veerle Van Landeghem,
penningmeester Vlaamse Federatie OCMW mw'ers

hoofdmaatschappelijk werker, OCMW Sint-Gillis-Waas

Paola Vertongen,
hoofdmaatschappelijk werker Sociaal Centrum De Wilg, OCMW Antwerpen

Gert Hambrouck,
teamcoördinator, Welzijnsbureau Warandelaan , OCMW Leuven

Marc Vanthuyne,
deskundige Zorg en Senioren, OCMW Hoeilaart

Guido De Baere,
gepensioneerd directeur
afdeling Wonen en Activering, OCMW Gent

Dimitry De Bruycker,
hoofdmaatschappelijk werker, Sociaal Centrum De Vondel , OCMW Antwerpen

Dora De Sorte,
maatschappelijk werker, OCMW Beveren