Logo

Federatie van Vlaamse OCMW maatschappelijk werkers

Brengt OCMW mw'ers samen om hun stem te laten horen

De Federatie van Vlaamse OCMW Maatschappelijk Werkers is een onafhankelijke vereniging die opkomt voor de belangen van OCMW maatschappelijk werkers en hun cliënten.

Ons doel is om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden door onze expertise in te zetten waar nodig.

Hoe willen we ons doel bereiken:

  • We brengen OCMW mw’ers in contact om elkaar ondersteuning te bieden, hun krachten te bundelen en hun stem beleidsmatig te laten doorwegen.
  • We willen de expertise van OCMW mw’ers aanscherpen en professionalisering bevorderen.
  • We kaarten belangrijke maatschappelijke thema’s aan door vertegenwoordiging van OCMW mw’ers in werkgroepen op alle beleidsniveaus.
  • We waken over het welzijn van OCMW mw’ers, zodat ze er kunnen zijn voor mensen die het nodig hebben.

Waarom hebben we een Federatie nodig?

Er wordt te vaak over en niet met sociaal werk gepraat, volgens Nico Bogaerts.

In zijn artikel over een beroepsvereniging voor sociaal werkers zegt hij het volgende:

Sociaal werkers willen meer zeggenschap. Zij staan met hun beide voeten in het werkveld. Zij ervaren elke dag hoe moeilijk werken het is. Maatschappelijke problemen worden groter. De financiële en vluchtelingencrisis hakken in op sociaal werk. De werkdruk neemt toe. Steeds meer ligt de nadruk op controle, registratie en verantwoording. Daartegenover staat weinig positiefs. Die tegenstelling leeft erg. Sociaal werkers zijn op zoek naar respect voor het moeilijke werk dat ze verrichten. Dat blijkt duidelijk uit de vele ‘open antwoorden’ die we kregen. Een beroepsvereniging moet wegen op het debat.

bron: sociaal.net

Wij zijn een geëngageerd team van (hoofd)maatschappelijk werkers die positief kritisch ingesteld zijn. Wij willen verder denken dan onze eigen gemeente en structurele oplossingen zoeken voor de maatschappelijke uitdagingen waarmee we kampen. Dit lukt alleen door in contact te komen met elkaar, gemeenschappelijke problemen te detecteren en verbeterpunten gezamenlijk te formuleren aan het beleid. Meer informatie over ons kan je hier terugvinden.

thuiswerk

Wil je weten hoe andere OCMW's moeilijke zaken aanpakken?

Meld je dan aan op ons forum.

Op die manier kan je professionele vragen stellen aan meer dan 750 maatschappelijk werkers van OCMW’s in heel Vlaanderen. Dit forum is geheel vrijblijvend.

Wij zorgen op de volgende manieren voor verbinding:

  • Forum voor professionele vragen per mail

  • Facebookgroep voor OCMW maatschappelijk werkers

  • 'Overleg en actie' met OCMW maatschappelijk werkers via werkgroepen en externe overlegplatformen

  • Studiedag organiseren waar OCMW maatschappelijk werkers aan kunnen deelnemen.

  • Bestuursvergaderingen houden met maatschappelijk werkers die de Federatie vormgeven
enquete

Wat verwachten je collega’s van deze Federatie?

Lees de resultaten van een enquête uitgestuurd in januari 2021.

Het geeft een authentiek beeld over wat er er leeft op onze werkvloer. Daaruit is een ad-hoc werkgroep voortgevloeid over de hoge werkdruk bij OCMW-maatschappelijk werkers. Laat het ons weten als je zin hebt om deel te nemen aan de online vergaderingen.

Wil jij een probleem signaleren?

Of heb je andere vragen? Neem contact met ons op