Logo

Federatie van Vlaamse OCMW maatschappelijk werkers

Brengt OCMW mw'ers samen om hun stem te laten horen
Muriel

Bij de start van mijn recente functie als secretaris van de vzw kreeg ik van mijn voorganger, Rob Philipsen, een aantal mappen met daarin alle verslagen vanaf november 1983.

Toen ik de oudste verslagen bekeek, viel mijn oog op de naam Luc Termont. Luc is tot op vandaag zeer actief als vrijwillig coördinator van de praattafels binnen Stad Brugge en in die context kruisen onze paden geregeld. Hij was blijkbaar van bij dag 1 betrokken bij de oprichting van deze organisatie. Ik besloot daarom om niet langer tussen oude papieren op zoek te gaan naar de historiek, maar te luisteren naar de ervaringen van iemand die van bij het begin betrokken was.

Luc Termont was destijds tewerkgesteld bij de dienst Welzijn in het provinciebestuur van West- Vlaanderen en kwam vanuit die functie met OCMW – maatschappelijk werk in contact. Na de start van de organieke wet in 1976 bleek er veel nood te zijn aan vorming en informatie voor de eerste generatie OCMW maatschappelijk werkers.

Een aantal OCMW maatschappelijk werkers uit West-Vlaamse besturen, namen contact op met de provincie om deze nood aan te kaarten en zo werd in januari 1978 in West - Vlaanderen het ‘vormingsproject OCMW ‘ gestart.

leden federatie 1978

Elke 3 maanden werd een studiedag georganiseerd om de splinternieuwe OCMW – maatschappelijk werkers te informeren en te ondersteunen. Tweewekelijks verscheen een editie van ‘OCMW- steuntjes’ met een verzameling aan informatie en wetgeving. ‘OCMW-steuntjes’ is misschien nog best te vergelijken met de huidige uitgave van het VVSG ‘m-weter’ Heel snel bleek dat men zich ook in andere Vlaamse provincies aan het organiseren was en werden contacten gelegd over de regio’s heen. Zo ontstond in 1983 de Federatie voor OCMW maatschappelijk werkers (vanaf 1985 als vzw) met volgende doelstellingen:

De focus lag op het informeren van OCMW – maatschappelijk werkers. Zij waren immers de eerste daartoe opgeleide krachten die rond het welzijn van de burgers aan de slag gingen. Daarvoor, binnen het C.O.O., waren er weinig opgeleide medewerkers en kwam de burger met zijn of haar vraag vaak bij de voorzitter terecht. Een belangrijk streven was ook toen al zorgen voor voldoende maatschappelijk werkers. De slagzin van dat moment was ‘ 1 maatschappelijk werker per 10 000 inwoners’.

leden federatie in 2001

Van bij het begin heeft de Federatie voor Vlaamse OCMW – maatschappelijk werkers vzw dus werk gemaakt van het informeren van maatschappelijk werkers en vooral ook van het sensibiliseren van beleidsmakers. Getuige daarvan zijn de talloze brieven aan staatsecretarissen, senatoren en volksvertegenwoordigers, die ik in ‘mijn’ mappen terugvond.

Een paar voorbeelden:

De zoektocht naar evenwicht tussen informeren en vorming geven en ‘syndicaal’ werk voor OCMW- maatschappelijk werkers van in de beginjaren is tot op de dag van vandaag actueel.

Deze vzw heeft de afgelopen 35 jaar veel verwezenlijkt. Tussen 1985 en nu is er veel veranderd, maar tegelijk zijn een aantal vragen en knelpunten van toen er nog steeds.

leden federatie 2005

Nu, 35 jaar na het oprichten van de Federatie voor Vlaamse OCMW-maatschappelijk werkers vzw, maken we werk van een ‘Federatie 2.0.’ Onze belangrijkste vraag aan jullie: Wat kunnen we betekenen voor deze nieuwe generatie OCMW- maatschappelijk werkers?

Muriel Van Poelvoorde
Secretaris